Maatschappelijke stage

Vanuit het Steunpunt Vrijwilligerswerk wordt er ook bemiddeld voor maatschappelijke stages.

Woon je in De Ronde Venen, maar zit je elders op school, en wil je graag je stage lopen in je eigen woonplaats? Neem dan contact op met Claudia Prange.

Zij geeft advies bij welke maatschappelijke organisatie in De Ronde Venen je een MAS kan doen.

Informatie over MaS

MAS en de wet op arbeidstijden en -omstandigheden.

Kinderen tot 16 jaar mogen volgens de wet alleen onder bepaalde voorwaarden werken. Deze voorwaarden gelden ook voor leerlingen die een maatschappelijke stage doen. In de Arbeidstijdenwet en Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) staan regels waaraan ook stagebieders en scholen zich moeten houden. Deze regels gaan over werktijden, rusttijden en het soort werk dat leerlingen tijdens hun stage mogen doen. De regels verschillen per leeftijdscategorie.

Een leerling van 13 jaar of 14 jaar mag voor maatschappelijke stage:

 • ’s avonds tot 19.00 uur werken;
 • op schooldagen naast de lesuren maximaal 2 uur per dag werken;
 • tijdens schoolweken maximaal 12 uur per week werken;
 • niet op zondag werken, tenzij dit nodig is vanwege de aard van de stage;
 • niet op zondag werken als hij al op de zaterdag ervoor werkt;
 • op vrije en vakantiedagen maximaal 7 uur per dag werken;
 • in vakantieweken maximaal 35 uur per week werken.

Een leerling van 15 jaar mag voor maatschappelijke stage:

 • ’s avonds tot 19.00 uur werken;
 • op schooldagen naast de lesuren maximaal 2 uur per dag werken;
 • tijdens schoolweken maximaal 12 uur per week werken;
 • niet op zondag werken, tenzij dit nodig is vanwege de aard van de stage;
 • niet op zondag werken als hij al op de zaterdag ervoor werkt;
 • op vrije dagen en vakantiedagen maximaal 8 uur per dag werken;
 • in vakantieweken maximaal 40 uur per week werken.

Een leerling van 16 of 17 jaar mag voor maatschappelijke stage:

 • ’s avonds tot 23.00 uur werken;
 • maximaal 9 uur per dag werken (zowel op school- als vrije dagen);
 • gemiddeld maximaal 40 uur per week werken in 4 weken;
 • tijdens schoolweken niet op zondag werken, tenzij dit nodig is vanwege de aard van de stage;
 • in vakantieweken wél op zondag werken;
 • niet op zondag werken als hij al op de zaterdag ervoor werkt.

Tips voor begeleiding op stage

 • Een geschikte begeleider kan zich inleven in de belevingswereld van jongeren en vindt het leuk om met hen om te gaan. Het is daarnaast praktisch om iemand te vragen die de organisatie goed kent. Dit kan een vaste medewerker zijn, maar ook een vrijwilliger.
 • Geef de leerlingen bij aankomst altijd een kleine introductie over uw organisatie.
 • Wees duidelijk in wat u van de maatschappelijke stageleerlingen verwacht tijdens hun stage. Wat gaan ze doen? Bij wie kunnen ze terecht bij vragen of problemen? En waarom is de stage belangrijk? Wat verwacht u van hun houding, kleding en taalgebruik? En welke afspraken maakt u over een eventuele ziektemelding bijvoorbeeld?
 • Vraag de leerlingen wat ze van hun stage vinden, zowel achteraf als tijdens de stage. Wat kan er beter of leuker? Vraag ze om ideeën voor stageopdrachten bij uw organisatie.