Veelgestelde vragen

Hier vind je een overzicht van de meest gestelde vragen.

 • Mogen vluchtelingen met een verblijfsvergunning vrijwilligerswerk doen?
 • Kan ik verplicht worden om vrijwilligerswerk te gaan doen als tegenprestatie voor mijn uitkering?
 • Hoe zit het met mijn uitkering als ik vrijwilligerswerk doe?

  Als je een uitkering hebt, mag je onder voorwaarden vrijwilligerswerk doen. Vrijwilligerswerk is een goede manier om werkervaring op te doen en sociale contacten te onderhouden.

  Heb je een WW-uitkering? Dan moet je alleen wel toestemming vragen aan het UWV om vrijwilligerswerk te gaan doen. Tevens beoordeelt het UWV of het inderdaad om vrijwilligerswerk gaat.

  Vrijwilligerswerk mag de kans op een betaalde baan niet verkleinen. Krijg je een betaalde baan aangeboden? Dan moet je die accepteren, ook al betekent dit dat je moet stoppen met het vrijwilligerswerk. Doe je dit niet, dan kan dit gevolgen hebben voor je uitkering.

  Heb je een Ziektewet-, WIA-, WAO- of Wajong-uitkering? Dan hoef je geen toestemming voor vrijwilligerswerk te vragen aan het UWV. Maar je moet het wel aan hen doorgeven.

  Meer hierover kun je lezen op de website van het UWV.

  Stimuleringspremie vrijwilligerswerk (bron: rijksoverheid)

  Gemeenten kunnen premies geven aan uitkeringsgerechtigden voor activiteiten waarmee ze uiteindelijk uit de bijstand kunnen komen. Zo’n activiteit kan vrijwilligerswerk zijn. De hoogte en voorwaarden voor deze stimuleringspremies verschillen per gemeente. Jouw gemeente kan je vertellen of je in aanmerking komt voor een stimuleringspremie. De premie gaat niet van je uitkering af.

   

   

 • Hoe zit het met mijn onkostenvergoeding als ik vrijwilligerswerk doe?

  Lees hier meer.

 • Moet ik mijn vergoeding voor vrijwilligerswerk opgeven bij de Belastingdienst?

  Als u alleen onderstaande vrijwilligersvergoedingen krijgt, dan zijn deze onbelast. De organisatie waarvoor u vrijwilligerswerk doet, hoeft deze vergoedingen niet aan ons door te geven. (bron: belastingdienst)

  Lees hier verder.

   

   

   

 • Wanneer ben je wel of geen vrijwilliger?

  Volgens de belastingdienst ben je vrijwilliger als je aan de volgende 4 voorwaarden voldoet:

  Je verricht werkzaamheden voor:

  • een organisatie die niet is onderworpen aan vennootschapsbelasting of daarvan is vrijgesteld
  • een sportvereniging of sportstichting
  • een ANBI
  • Je bent niet in dienst bij de organisatie, sportvereniging of sportstichting.
  • Je doet de werkzaamheden niet voor je beroep.
  • De vergoeding die je voor het werk krijgt, is een vrijwilligersvergoeding. Dat wil zeggen dat de vergoeding zo laag is dat deze niet in verhouding staat tot de omvang en het tijdsbeslag van het werk.

   

  Let op!

   Je kunt onder deze voorwaarden ook vrijwilliger zijn als je optreedt met een amateurgezelschap, zoals een fanfare, zangkoor of toneelvereniging. Het amateurgezelschap moet dan wel een zogenoemde inhoudingsplichtigenverklaring hebben. Jouw gezelschap kan je hierover meer vertellen.

   

  Geen vrijwilliger

  In de volgende gevallen ben je geen vrijwilliger:

  • Je doet de werkzaamheden voor je beroep.
  • Je bent in dienst bij een organisatie die niet is onderworpen aan vennootschapsbelasting of daarvan is vrijgesteld
  • Je bent in dienst bij een ANBI
  • De vergoeding die je voor het werk krijgt, is geen vrijwilligersvergoeding. Dat wil zeggen dat de vergoeding in verhouding staat tot de omvang en het tijdsbeslag van het werk.

   

   

 • Ik ben onbetaald actief voor een BV, ben ik dan vrijwilliger?

  Volgens de belastingdienst word je niet als vrijwilliger beschouwd als je werkzaamheden verricht voor een BV of NV. Je komt ook niet in aanmerking voor een onbelaste vrijwilligersvergoeding. Let hierop, want dit kan vervelende gevolgen hebben.

  Volgens de belastingdienst ben je vrijwilliger als je aan de volgende 4 voorwaarden voldoet:

  Je verricht werkzaamheden voor:

  • een organisatie die niet is onderworpen aan vennootschapsbelasting of daarvan is vrijgesteld
  • een sportvereniging of sportstichting
  • een ANBI
  • Je bent niet in dienst bij de organisatie, sportvereniging of sportstichting.
  • Je doet de werkzaamheden niet voor je beroep.
  • De vergoeding die je voor het werk krijgt, is een vrijwilligersvergoeding. Dat wil zeggen dat de vergoeding zo laag is dat deze niet in verhouding staat tot de omvang en het tijdsbeslag van het werk.

   

  Let op!

   Je kunt onder deze voorwaarden ook vrijwilliger zijn als je optreedt met een amateurgezelschap, zoals een fanfare, zangkoor of toneelvereniging. Het amateurgezelschap moet dan wel een zogenoemde inhoudingsplichtigenverklaring hebben. Jouw gezelschap kan je hierover meer vertellen.

   

  Geen vrijwilliger

  In de volgende gevallen ben je geen vrijwilliger:

  • Je doet de werkzaamheden voor je beroep.
  • Je bent in dienst bij een organisatie die niet is onderworpen aan vennootschapsbelasting of daarvan is vrijgesteld
  • Je bent in dienst bij een ANBI
  • De vergoeding die je voor het werk krijgt, is geen vrijwilligersvergoeding. Dat wil zeggen dat de vergoeding in verhouding staat tot de omvang en het tijdsbeslag van het werk.

   

   

 • Wat is het verschil tussen een NV, een BV, een vereniging of een stichting?
 • In onze onderneming (een bv) zijn sinds een paar jaar vier vrijwilligers actief die allen gepensioneerd of arbeidsongeschikt zijn en blij zijn dat ze iets omhanden hebben. Mogen wij deze mensen 'belonen' met een onbelaste vrijwilligersvergoeding?

  Wie is vrijwilliger?

  Je bent vrijwilliger als je aan de volgende 4 voorwaarden voldoet:

   

  Je verricht werkzaamheden voor:

  een organisatie die niet is onderworpen aan vennootschapsbelasting of daarvan is vrijgesteld

  een sportvereniging of sportstichting

  een ANBI

  Je bent niet in dienst bij de organisatie, sportvereniging of sportstichting.

  Je doet de werkzaamheden niet voor je beroep.

  De vergoeding die je voor het werk krijgt, is een vrijwilligersvergoeding. Dat wil zeggen dat de vergoeding zo laag is dat deze niet in verhouding staat tot de omvang en het tijdsbeslag van het werk.

   

  Onderneming

  De onderneming in bovenstaand voorbeeld betreft een BV, dus wordt niet voldaan aan alle voorwaarden om een onbelaste vrijwilligersvergoeding te mogen uitbetalen. Het antwoord is dus nee.

 • Zijn vrijwilligers van onze BV ook verzekerd via de vrijwilligersverzekering?

  Het antwoord is nee. Steeds meer BV’s streven een maatschappelijk doel na. Ondanks dat deze rechtspersonen een maatschappelijk doel zouden kunnen nastreven is er ook een winstdoelstelling. Vandaar dat vrijwilligers die zich voor deze rechtspersonen inzetten en de rechtspersoon zelf geen onderdeel uitmaken van de dekking op de VNG Vrijwilligersverzekering.

 • Hoe kan ik mijn ledenbestand overzetten naar IBAN?

  Vanaf 1 februari 2014 is er geen verschil meer tussen binnenlandse en grensoverschrijdende betalingen en incasso’s binnen Europa. Iedereen maakt dan gebruik van IBAN (International Bank Account Number) en BIC (Bank Identificatie Code).

  Op 1 februari 2014 wordt dan ook het SEPA betalingssysteem (Single Euro Payments Area) ingevoerd. Door de komst van SEPA wordt het makkelijker om binnen de Europese Unie geld over te boeken.

  IBAN-Converteren.nl is een service voor bedrijven ter ondersteuning en vereenvoudiging van de migratie naar het Europese betalingsverkeer.

  Op IBAN-Converteren.nl kunt u Nederlandse rekeningnummers van betaalrekeningen eenvoudig en direct converteren naar IBAN.
  Bij ons heeft u GEEN BIC-code nodig en hoeft u NIET te weten van welke bank het rekeningnummer is.

  Rekeningnummers converteren kan bij ons op drie manieren:

   

    Één voor één via handmatig invoeren
    Via een Excel of CSV-bestand 
    Via onze razendsnelle API (webservice)

  In alle gevallen krijgt u direct de IBAN nummers geconverteerd, met de garantie dat de IBAN ook correct is.

  Ga direct naar deze website om rekeningnummers naar iban te converteren.

 • Hoe schrijf ik een goede vacaturetekst? Tips voor het aanmaken van een vacature.