Vrijwilligersverzekering

Wat houdt de vrijwilligersverzekering in?

De vrijwilligersverzekering beoogt de risico’s van vrijwilligers bij de uitoefening van hun taken te verzekeren. Kortweg: de vrijwilligers vrijwaren van ‘toestanden’. Voorts is er een module opgenomen waarbij organisaties ook gevrijwaard worden van risico’s en aansprakelijkheden van en voor hun vrijwilligers. Via het gemeentefonds krijgen gemeenten hier geld voor, hier is een convenant voor getekend. Lees hier in het kort wat deze verzekering inhoudt. 

Brochure

Voor organisaties en vrijwilligers is een duidelijke informatiebrochure beschikbaar.

Algemene Voorwaarden

Op de VNG vrijwilligersverzekering zijn de algemene voorwaarden van toepassing. Deze zijn hier terug te vinden. 

Polisvoorwaarden

Wilt u graag meer weten over de vrijwilligersverzekering? Hier kunt u de polisvoorwaarden (versie 2021) inzien en downloaden.

Schade melden

Wilt u een beroep doen op de vrijwilligersverzekering? U kunt direct digitaal een melding maken. Sla dit formulier op op uw eigen computer en stuur het door naar het Steunpunt Vrijwilligerswerk.

Actuele informatie

Meer actuele informatie over de vrijwilligersverzekering kunt u ook vinden op de website van de Centraal Beheer.