Eenzaamheid herkennen en bespreekbaar maken (Week van de Ontmoeting 29 september tot en met 6 oktober)

In de ‘Week van de Ontmoeting’ van 29 september tot en met 6 oktober, is er in de gemeente De Ronde Venen een week vol activiteiten voor inwoners. Speciaal voor vrijwilligers in de gemeente organiseert het Steunpunt Vrijwilligerswerk op donderdagochtend 29 september van 10.00 uur tot 12.30 uur de workshop: ‘Eenzaamheid herkennen en bespreekbaar maken’. Op dinsdagavond 4 oktober wordt dezelfde workshop georganiseerd in Uithoorn van 19.00 tot 21.30 uur (www.steunpuntvrijwilligerswerkuithoorn.nl).

Welke vormen van eenzaamheid zijn er? Hoe kun je eenzaamheid toch in de ogen kijken zonder het direct te willen oplossen?

Rondom eenzaamheid en sociaal isolement heerst een taboe. Mensen komen er niet graag voor uit dat ze zich eenzaam voelen of weinig contacten hebben. Maar het voelen, erkennen en uitspreken van gevoelens van eenzaamheid geeft lucht en soms ook een opening om het proces van vereenzaming te doorbreken. Uit onderzoek blijkt echter dat mensen die willen helpen, zoals vrijwilligers, zelf ook schroom en/of weerstand ervaren om eenzaamheid bespreekbaar te maken.

De workshop wordt verzorgd door Roselinde van Ravestein. Zij is een gecertificeerde trainer voor de workshop ‘eenzaamheid herkennen en bespreekbaar maken’ die ontwikkeld is door MOVISIE, hét kennisinsituut voor sociale vraagstukken.

Doelen en resultaat

Na deze workshop:

  • Kennen de deelnemers verschillende vormen van eenzaamheid, de signalen en het proces van vereenzamen;
  • Hebben de deelnemers gereflecteerd op hun eigen houding ten opzichte van eenzaamheid;
  • Hebben de deelnemers (meer) inzicht gekregen in hun eigen schroom en/of weerstand om eenzaamheid te bespreken;
  • Weten de deelnemers hoe zij hun schroom en weerstand kunnen overwinnen met helpende gedachten en erkenning kunnen geven aan hun eigen gevoel;
  • Hebben de deelnemers handvatten om het gevoel van eenzaamheid van de gesprekspartner in een gesprek te verkennen.