‘Mantelzorgen, een leven met een nieuw perspectief’ voor mantelzorgers, zorgvrijwilligers en professionals in de zorg

Het leven van mantelzorgers komt veelal ongewild in een nieuw perspectief te staan. Zorg en aandacht voor een zieke partner, kind of buurvrouw die in heeft moeten leveren aan zelfstandigheid is voor de meeste mantelzorgers een nieuwe en zware taak. Daarbij gaat vanuit de buitenwereld voor een groot deel de aandacht uit naar degene die zorg nodig heeft. Dat de mantelzorger ook aandacht, erkenning en een luisterend oor nodig heeft, wordt regelmatig vergeten.

Mantelzorgers krijgen te maken met verandering van hun rol. Ze worden bijvoorbeeld naast echtgenoot ook degene die zorg biedt, voor een groot deel het managent van het gedeelde leven overneemt en iemand waar veel huishoudelijke taken op terecht komen. Soms is dan de oorspronkelijke gelijkwaardigheid in de relatie, door de noodzakelijke rolverschuiving, lastig te realiseren.

Tilly de Kruyf gaat deze ochtend in op een aantal vragen. Hoe om te gaan met deze veranderingen? Hoe het leven als zinvol te kunnen blijven ervaren? Hoe een nieuwe vorm van omgang te creƫren waar een ieder zich gezien en gehoord bij voelt? Wat heb je nodig bij de veranderingen die zich voordoen en mogelijk nog verder voordoen in je leven als mantelzorger?