Workshop: Vrijheid & Veiligheid in de zorg

In 2020 is de nieuwe Wet zorg en dwang (afgekort Wzd) van kracht gegaan. De wet gaat over onvrijwillige zorg voor mensen met dementie of een verstandelijke beperking. Deze wet geldt ook in de thuissituatie. Het uitgangspunt van de wet is  “Nee, tenzij”, dat betekent dat in eerste instantie alle zorg die ingezet wordt vrijwillig is en dat de cliënt ermee instemt. Vrijheidsbeperking of onvrijwillige zorg mag in hoge uitzondering alleen worden toegepast als er sprake is van ernstig nadeel voor de cliënt of zijn omgeving.

In de zorg voor mensen met dementie of een verstandelijke beperking krijg je regelmatig te maken met het dilemma tussen vrijheid en veiligheid. Je gunt mensen zoveel mogelijk eigen regie en ruimte om hun leven op hun eigen manier invulling te geven, maar wat doe je als het risicovol of onveilig wordt? Wat als iemand het  gas aan laat staan en er brand ontstaat? Of in de auto stapt terwijl hij de weg niet meer weet, of ’s nachts gaat dwalen? Mag je dan het gas afsluiten, autosleutels afnemen of de  deur op slot doen? En wat als zorgverleners en familie niet op één lijn zitten? Wat zegt de wetgeving daar eigenlijk over?

In deze workshop krijg je uitleg over de nieuwe Wet zorg en dwang en ga je aan de hand van vragen en casuïstiek met elkaar in gesprek.                                                                 

Wat: Workshop Vrijheid & veiligheid in de zorg
Trainer: Saskia Danen van Zorg4Zorg training & Advies
Wanneer: woensdag 7 september 2022
Waar: Gemeentehuis Raadszaal (Croonstadtlaan 111 Mijdrecht/ ingang raadhuisplein))
Tijd: 09.30 – 12.00 uur (inloop vanaf 09.15 uur)
Kosten: gratis
Aanmelden: uiterlijk 31 juli
Voor meer informatie: mail naar mantelzorg@stdb.nl of bel naar 0297-230280 en vraag naar Ester of Tanja